Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en principes betreffende het verzamelen van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat de gebruiker voor een aanvraag persoonsgegevens moet verstrekken. In dat geval worden de gegevens verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Concreet betekent dit dat:

 • Uw persoonsgegevens enkel mogen worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de doeleinden die tijdens de inzameling ervan zijn vermeld. De betrokken personen geven hun toestemming voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot hun volledige identificatie en de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van hun aanvragen door het vak “ik geef mijn toestemming voor de verwerking van de gegevens betreffende mijn volledige identificatie en van de gegevens nodig voor de behandeling van mijn aanvragen” aan te vinken tijdens hun inschrijving op de website.
 • De CSPI verwekt de volgende gegevens : naam, voornaam, functie, telefoonnumer en emailadres.
 • U het recht heeft om uw persoonsgegevens te raadplegen om de juistheid ervan te controleren en om eventuele fouten te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de secretariaat. U heeft eveneens het recht om te vragen dat uw gegevens worden verwijderd in het geval dat deze niet meer nodig zijn voor de missie van de CSPI.
 • U heeft het recht een kopie te vragen van uw gegevens die door de CSPI worden bewaard in een exploiteerbaar formaat. Indien u een kopie wenst, neemt u contact op met de secretariaat van de CSPI (secretariaat.secretariat@scip-cspi.be).
 • Persoonsgegevens enkel worden doorgegeven aan het personeel dat de aanvragen verwerkt. Evenwel kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan personen buiten de CSPI maar enkel wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de verwerking van de aanvraag van de gebruiker.
 • De persoonsgegevens die aan de CSPI worden doorgegevevn worden bewaard zolang de aanvrager een account heeft op de website. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de volledige identificatie van de aanvrager. De anvrager beschikt altijd over de mogelijkheid om de verwijdering van zijn account en/of gegevens te vragen. In geval van een nieuwe aanvraag zal hij dan een nieuw account moeten aanmaken.
 • Als de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, zal de CSPI de aanvraag niet kunnen verwerken.

U kunt elke aanvraag of elke vraag betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer versturen aan de volgende email adres : dpo@scip-cspi.be

Als u een klacht hebt bettreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de CSPI, kan u deze aan hetzelfde adres sturen.

Verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot deze website is de voorzitter van de CSPI, in naam van de raad van bestuur van de CSPI.

Gebruik voor statistische doeleinden van informatie aangaande surfgedrag

Als u op deze site komt verzamelen de servers automatisch de volgende gegevens:

 • Het IP-adres dat u toegekend wordt wanneer u inlogt;
 • De datum en het uur van toegang tot de site;
 • De geraadpleegde pagina’s;
 • Het type browser dat gebruikt wordt;
 • Het platform en/of het operating system geïnstalleerd op de PC;
 • De zoekmachine en sleutelwoorden gebruikt op de website.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om het aantal gebruikers binnen de verschillende secties van de website te meten en om er verbeteringen aan te brengen.