Nu aanvragen

banner-internalpage-1

Kies uw contactpersoon

Om patrimoniuminformatie op te vragen, kiest u hieronder het gewest waartoe uw organisatie behoort. Maakt uw organisatie bijvoorbeeld deel uit van het Vlaams Gewest, dan kiest u dit gewest. 

Bekijk zeker nog eens deze aandachtspunten voor u een aanvraag doet:

Wie kan een aanvraag indienen via de CSPI?

Kijk na welke bronnen beschikbaar zijn

Voor open data moet u geen aanvraag doen

Wat met persoonsgegevens?

Wat moet u bij de hand hebben als u uw aanvraag doet?

Wat gebeurt er na uw aanvraag?