Disclaimer

Gebruik van de website

Deze website wordt beheerd door de “Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie” (afgekort “de CSPI”).

Wij beheren deze website met de grootste zorg. Wij bieden echter geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van de informatie die er wordt aangeboden. Die informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of latere kennisgeving. Dit betekent dat wij niet aansprakelijk zijn voor het eventueel gebruik van de inhoud van deze website. Wat betreft de informatie en de documenten die officieel bekendgemaakt worden, zijn enkel de teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden, rechtsgeldig.

Enkel op deze website kan via een beveiligde module een aanvraag om toegang tot de patrimoniuminformatie worden ingediend waarbij de gebruiker zich eerst moet registreren door het aanmaken van een persoonlijk account.

Elk bezoek aan deze website wordt geregeld door de toepassing van deze voorwaarden. Door deze website te raadplegen, te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt de gebruiker stilzwijgend de toepasselijkheid van al deze voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor de hele website van de CSPI.

Indien één van de bepalingen voor gebruik niet van toepassing is of in strijd is met een dwingende rechtelijke bepaling, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere bepalingen voor gebruik.

De CSPI behoudt zich het recht voor om die gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden wordt van kracht op het ogenblik dat de gewijzigde versie van de gebruiksvoorwaarden op de website wordt vermeld.

De CSPI behoudt zich het recht voor om haar website op elk ogenblik te wijzigen, te blokkeren of te sluiten.

Verantwoordelijkheden

De informatie op de website van de CSPI is algemeen en kan worden bijgewerkt. De CSPI probeert u zo precies mogelijk te informeren, maar indien zou blijken dat de informatie die op haar website wordt verspreid onjuist, onvolledig, ongeschikt of verouderd zou zijn, kan de CSPI niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele directe of indirecte veroorzaakte schade.

Behalve in geval van een opzettelijke daad of ernstige fout van haar kant of van haar vertegenwoordigers, kan de CSPI ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor:

  • om het even welke schade die zou voortvloeien uit het verkeerd gebruik door de gebruiker van de documenten die op deze website beschikbaar zijn;
  • om het even welke schade die voortvloeit uit de conclusies die de gebruiker trekt;
  • om het even welke schade die voortvloeit uit misbruik ten gevolge van de verspreiding van persoonlijke paswoorden en/of gebruikersnamen door de gebruiker van de beveiligde module van deze website;
  • om het even welke schade die voortvloeit uit het gebruik van op deze site vermelde websites of van informatie die via deze websites wordt verkregen;
  • de overdracht van virussen via haar internetsite, ook al wendt de CSPI alle technische middelen aan die geschikt zijn om de gekende virussen op haar website te vermijden.

Afhankelijk van de beschikbaarheid, verwerkt de CSPI zo spoedig mogelijk de aanvragen die in goede orde op haar website worden ingediend. De CSPI is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-verwerking van de aanvraag. Het geeft de gebruiker in geen geval recht op een of andere financiële vergoeding.

De CSPI heeft geen enkele invloed op de behandeling van de aanvraag die gebeurt door de leverancier van de gegevens en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van een authentieke bron.