Wij organiseren de uitwisseling van patrimoniuminformatie

banner-internalpage-1

CSPI

  • De CoördinatieStructuur van PatrimoniumInformatie, kortweg CSPI, helpt overheidsdiensten van de 3 gewesten en de federale overheid met het beheer en de uitwisseling van patrimoniuminformatie.
  • De CSPI werd opgericht door een samenwerkingsakkoord op 18 april 2014.

De opdracht van de CSPI

De CSPI:

  • helpt u zodat u als overheidsdienst terecht kunt bij 1 uniek aanspreekpunt (Single Point of Contact) wanneer u patrimoniuminformatie wil opvragen bij een ander gewest of bij de federale overheid;
  • controleert of aan alle voorwaarden die bij het uitwisselen van patrimoniuminformatie horen, is voldaan;
  • optimaliseert het proces van de informatie-uitwisseling;
  • volgt nieuwe technieken, toepassingen en goede praktijkvoorbeelden op.

Een volledig overzicht van de opdracht vindt u in artikel 5 van het samenwerkingsakkoord.

Eén contactpersoon

Als u patrimoniuminformatie wil opvragen bij een ander gewest of bij de federale overheid contacteert u uw contactpersoon.

U kiest de contactpersoon van het gewest waartoe u behoort. Werkt u voor de federale overheid, dan kiest u uw contactpersoon bij de federale overheid.

Een gemeente uit Vlaanderen bijvoorbeeld die informatie wil opvragen bij het Waalse gewest, contacteert haar contactpersoon bij het Vlaamse gewest.

Uw contactpersoon helpt u met de aanvraag, bijkomende informatie en status van uw dossier.

Bekijk zeker nog eens deze aandachtspunten voor u een aanvraag doet:

Wie kan een aanvraag indienen via de CSPI?

Kijk na welke bronnen beschikbaar zijn

Voor open data moet u geen aanvraag doen

Wat met persoonsgegevens?

Wat moet u bij de hand hebben als u uw aanvraag doet?

Wat gebeurt er na uw aanvraag?