Cookiestatement

Gebruik van cookies

Om het surfen op onze internetsite te vergemakkelijken en het technisch beheer ervan te optimaliseren kan de CSPI ‘cookies’ gebruiken. Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat door de een website op een internetbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Deze ‘cookie’ kan bij een later bezoek aan deze zelfde site worden hergebruikt.  De ‘cookies’ kunnen enkel gelezen worden door die website die deze geplaatst heeft. De website gebruikt deze ‘cookies’ voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld, om uw voorkeuren te onthouden voor bepaalde soorten informatie, zodat u niet steeds dezelfde toetsaanslagen moet herhalen bij elk bezoek aan onze website. De meeste ‘cookies’ werken slechts tijdens een sessie of bezoek. Geen enkele ‘cookie’ bevat informatie aan de hand waarvan u kan worden gebeld of per post of per e-mail kan worden aangeschreven. Ook kunt u uw browser zo configureren dat u elke keer geïnformeerd wordt wanneer er een ‘cookie’ wordt aangemaakt of om het opslaan ervan te verhinderen.

 Als dit niet gewenst is, kan u de cookies uitschakelen, dit kan u doen volgens de browser die u gebruikt:

Indien u het gebruik van cookies uitschakelt, hou er dan rekening mee dat bepaalde grafische onderdelen niet of niet optimaal zichtbaar zullen zijn of dat bepaalde functionaliteiten van de website niet zullen kunnen worden gebruikt.

Links naar andere sites

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derde partijen waarnaar de hyperlinks op de website van de CSPI de gebruikers doorsturen. Die links zijn louter informatief.

De CSPI kan niet garanderen dat die websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules op iedere website te raadplegen.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, illustraties, logo’s, namen en andere elementen op deze website worden beschermd door de nationale en internationale bepalingen betreffende de intellectuele eigendom die door elke gebruiker van de website moeten worden nageleefd.

Elke kopie, aanpassing, wijziging, vertaling, bewerking, opslag in een databank, openbaarmaking van het geheel of een gedeelte van deze website, onder welke vorm en met welke elektronische, mechanische of andere middelen ook, is strikt verboden. Indien de gebruiker elementen wil reproduceren of openbaar maken, moet hij daartoe schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming krijgen van de CSPI, behalve als de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of van het Boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht de gebruiker daarvan vrijstellen. De gebruiker heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website voor strikt persoonlijke doeleinden te downloaden en te reproduceren en om die informatie binnen zijn familiekring kosteloos te verspreiden en te verstrekken.

Elke schending van deze rechten kan burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolgingen met zich meebrengen.

Bevoegde rechtbanken

Onverminderd de specifieke voorwaarden van de verschillende websites waarnaar op deze internetsite wordt verwezen en die door derde partijen worden beheerd, wordt elk geschil betreffende de website van de CSPI of met betrekking tot de inhoud ervan uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

 

Indien u bijkomende vragen hebt met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens of indien u hier meer informatie over wenst, kan u contact opnemen met onze Data Protection Officer via volgend adres: dpo@scip-cspi.be.