Contact

banner-internalpage-2

Voor alle vragen kunt u terecht bij uw CSPI- contactpersoon. Kies hieronder de overheid waartoe u behoort. Werkt u bijvoorbeeld voor het Vlaamse gewest, kies dan dit gewest.

Van welke overheid hangt u af?
Identificatie

3. Contactpersoon

Uw vraag
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Hebt u vragen of een klacht over de werking van de Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie (CSPI), richt u dan tot het secretariaat van CSPI:

secretariaat.secretariat@scip-cspi.be

Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie (CSPI)

Gebouw  North Galaxy - Verdieping B26
Koning Albert II-laan 33 bus 503
1030 BRUSSEL

Ondernemingsnummer: 0683.612.547