5 Wat moet u bij de hand hebben wanneer u uw aanvraag doet?

banner-internalpage-1

Het is niet mogelijk om een onafgewerkte aanvraag op te slaan. Het is dus heel belangrijk dat u alles bij de hand hebt vooraleer u aan de aanvraag begint. Bekijk hieronder zorgvuldig het overzicht van welke gegevens of documenten die u nodig hebt voor een volledige aanvraag.

Gegevens van de aanvrager

 • Naam en adres van de organisatie
 • KBO-nummer van de organisatie (optioneel)
 • Naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon

Administratieve gegevens van de aanvraag

 • Uw referentie van de aanvraag (vrij te kiezen)

Gevraagde gegevens

Raadpleeg eerst en vooral het overzicht van authentieke bronnen.

Is de bron open data, dan kunt u de gegevens rechtstreeks bekomen.

Indien niet, beschrijf dan de gevraagde gegevens in het aanvraagformulier. Het is belangrijk dat u een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving geeft van de gegevens die u nodig hebt. Uw aanvraag kan vertraging oplopen als de beschrijving van de gevraagde gegevens te vaag of te algemeen is.

Terugkerende aanvraag?

Wilt u opnieuw een aanvraag doen over dezelfde gegevens, maar met een andere referentiedatum, over een ander territorium of over een subset van de gegevens, geef dan volgende gegevens in:

 • De naam van het protocol met de leverancier OF het referentienummer van de machtiging van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (bv. AB-CD-2019-123).

Dienstenintegrator

U moet vermelden of uw organisatie afhankelijk is van een dienstenintegrator voor de uitwisseling van gegevens:

 • de Vlaamse Dienstenintegrator
 • FIDUS
 • BCED
 • BOSA-DT
 • KSZ
 • niet van toepassing

Persoonsgegevens

Indien de gevraagde gegevens persoonsgegevens bevatten en niet uitsluitend de eigen goederen betreffen, geeft u bijkomende informatie:

 1. Voor een initiële of éénmalige aanvraag van persoonsgegevens:
  • De rechtmatigheid (wettelijke basis) van de geplande verwerking
  • De finaliteiten die de geplande verwerking rechtvaardigen.
    
 2. Voor een terugkerende aanvraag van persoonsgegevens:
  • De naam van het protocol met de leverancier OF het referentienummer van de machtiging van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (bv. AB-CD-2019-123).

Persoonsgegevens: noodzakelijke informatie die al kan worden ingevuld of later kan worden doorgestuurd

 1. Als de gevraagde persoonsgegevens aan derden worden meegedeeld:
  • De functie, de dienst en het geraamd aantal personen aan wie de gevraagde persoonsgegevens meegedeeld zullen worden.
  • De specifieke redenen waarom de gevraagde persoonsgegevens aan derden zullen worden meegedeeld.
    
 2. Als de gevraagde persoonsgegevens aan onderaannemers worden meegedeeld:
  • Naam rechtspersoon
  • Maatschappelijke zetel
  • KBO-nummer
    
 3. Als de gevraagde persoonsgegevens gebruikt zullen worden voor datamining of een datawarehouse:
  • De relevante redenen

Wie kan een aanvraag indienen via de CSPI?

Kijk na welke bronnen beschikbaar zijn

Voor open data moet u geen aanvraag doen

Wat met persoonsgegevens?

Wat moet u bij de hand hebben als u uw aanvraag doet?

Wat gebeurt er na uw aanvraag?