4 Wat met persoonsgegevens

banner-internalpage-1

Wat zijn persoonsgegevens?

Sommige authentieke bronnen bevatten persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn die gegevens die direct of indirect kunnen leiden tot de identificatie van een persoon. Ook het hergroeperen van gegevensbronnen die kunnen leiden tot het identificeren van een persoon worden als gegevensbronnen met persoonsgegevens beschouwd.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn (niet limitiatief):

  • Identificatienummer
  • Naam
  • Postadres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Locatiegegevens
  • Online identificatie (zoals een IP-adres)
  • Kadastraal Inkomen
  • Eigenaarsgegevens

Bijzondere procedure

Omwille van hun bijzondere aard, moet de uitwisseling van persoonsgegevens omkaderd worden door een protocol of het onderwerp zijn van een machtiging.

Bij uw aanvraag wordt ook gevraagd om de rechtmatigheid (wettelijke basis) en de finaliteit waarop u uw aanvraag baseert te preciseren.

U wordt vervolgens gecontacteerd door uw contactpersoon om het (de) nodige documenten(en) in te vullen.

Wie kan een aanvraag indienen via de CSPI?

Kijk na welke bronnen beschikbaar zijn

Voor open data moet u geen aanvraag doen

Wat met persoonsgegevens?

Wat moet u bij de hand hebben als u uw aanvraag doet?

Wat gebeurt er na uw aanvraag?