3 Voor Open Data moet u geen aanvraag doen

banner-internalpage-1

Wat zijn Open Data?

Open Data zijn gegevens die:

  • de overheidsdiensten verzameld hebben in het kader van hun openbare taken;
  • geen privacygevoelige informatie (meer) bevatten en niet onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten vallen;
  • vrijgegeven worden in een formaat dat makkelijk automatisch te verwerken valt;
  • hergebruikt mogen worden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Wie kan een aanvraag indienen via de CSPI?

Kijk na welke bronnen beschikbaar zijn

Voor open data moet u geen aanvraag doen

Wat met persoonsgegevens?

Wat moet u bij de hand hebben als u uw aanvraag doet?

Wat gebeurt er na uw aanvraag?