2 Kijk na welke bronnen beschikbaar zijn (VLAAMS GEWEST)

banner-internalpage-1

Kies hiernaast de overheid waarvan u de authentieke bronnen wil bekijken.

 

Belangrijk: voor punctuele aanvragen dient u geen aanvraag in te dienen via de CSPI. In dat geval kan u  rechtstreeks contact opnemen met de leverancier van de gegevens.  U kan hieromtrent steeds een vraag stellen aan uw contactpersoon. 

Energieprestatie van 120.000 nieuwe woningen/appartementen, kantoren, scholen of niet-residentiële eenheden (vanaf 2017).

Energieprestatie van gebouwen: de berekende of gemeten hoeveelheid energie die nodig is om aan de vraag naar energie te voldoen die verband houdt met een normaal gebruik van het gebouw, waaronder energie die wordt gebruikt voor verwarming, koeling, ventilatie, warmwatervoorziening en verlichting;

(Bron: Decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet  Datum 22/12/2006)


Vlaams Energie Agentschap (VEA)


 • Certificaat (indiendatum, geldigheidsdatum, ...)
 • EPB-aangifte
 • Eisen (eisen waaraan moet worden voldaan, behaald resultaat, ...)
 • Ligging (adres, kavel, kadastrale ligging, ...)
 • Personen
 • Details (installaties, isolatie, ventiatlie, hernieuwbare energie, ...)

Energieprestatie van bestaande woongebouwen (615.000 = cijfer tot en met eind december 2013) en publieke gebouwen (8000)

Energieprestatiecertificaat : een certificaat waarin het resultaat is vermeld van de berekening van de totale energie-efficiëntie van een gebouw, uitgedrukt in één of meer numerieke indicatoren 

(Bron: Decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet  Datum 22/12/2006)


Vlaams Energie Agentschap (VEA)


 • Identificatie van het certificaat: ID, attestnummer, bouwjaar, status certificaat (“Geldig”, “Actief”, …), datum (modificatie, indiening, geldigheid). 
 • Score: Score, scorekleur. 
 • Ligging: Adres, kavel, kadastrale ligging, geometrie (coördinatenstelsel, ondergrond)
 • Documenten: Attesten en foto’s
 • Type EPC-eenheid (EpcEeenheidType):  EPC bouw, EPC bestaand, EPC renovatie, …
 • Personen
 • Details
 • Aanbevelingen: Categorie, (sub)type, voorwerp, omschrijving
 • Nieuwe aanbevelingen: Categorie, Type, (sub)type, huidige situatie, uitvoeringsmethodes (omschrijving, volgorde, prijs), opmerkingen, prioriteiten, volgorde in de energieschaal, energiescore

Energieprestaties (isolatie, ventilatie) van 50.000 verbouwde gebouwen of nieuwe gebouwen

Energieprestaties (isolatie, ventilatie) van 50.000 verbouwde gebouwen of nieuwe gebouwen met een andere bestemming dan wonen, kantoor, school of niet-residentiële eenheid.

Energieprestatiecertificaat : een certificaat waarin het resultaat is vermeld van de berekening van de totale energie-efficiëntie van een gebouw, uitgedrukt in één of meer numerieke indicatoren 

(Bron: Decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet  Datum 22/12/2006)


Vlaams Energie Agentschap (VEA)

Grondeninformatieregister

Grondeninformatieregister


Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

Kapmachtigingen

Kapmachtigingen


Departement Leefmilieu natuur en energie (LNE)

Themabestand Recht Van Voorkoop

Wie kan een aanvraag indienen via de CSPI?

Kijk na welke bronnen beschikbaar zijn

Voor open data moet u geen aanvraag doen

Wat met persoonsgegevens?

Wat moet u bij de hand hebben als u uw aanvraag doet?

Wat gebeurt er na uw aanvraag?