2 Kijk na welke bronnen beschikbaar zijn (BRUSSELS GEWEST)

banner-internalpage-1

Kies hiernaast de overheid waarvan u de authentieke bronnen wil bekijken.

 

Belangrijk: voor punctuele aanvragen dient u geen aanvraag in te dienen via de CSPI. In dat geval kan u  rechtstreeks contact opnemen met de leverancier van de gegevens.  U kan hieromtrent steeds een vraag stellen aan uw contactpersoon. 

Archibus (lijst en info van de goederen beheerd door de Grondregie)

Huisvestingen beheerd door de grondregie van het Brussels Gewest en gehuurd tegen de markprijs


Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  - Huisvesting Brussel

EPB certificaten (energieprestaties van gebouwen)

Zodra een woning van 18 m² of meer of een kantoor van meer dan 500 m² in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te koop of te huur wordt gesteld, is de eigenaar of de tussenpersoon die met de transactie wordt belast (vastgoedkantoor, notaris, ...) verplicht om voor het desbetreffende goed over een EPB-certificaat te beschikken.caten van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het EPB-certificaat biedt gestandaardiseerde en objectieve informatie waarop de kandidaat-kopers of -huurders zich kunnen baseren om de energieprestaties van het bezochte goed te bekijken en die te vergelijken met die van andere eigendommen met dezelfde (residentiële of niet-residentiële) bestemming.


Leefmilieu Brussel


 • Gegevens certificaat (certificate)
  Identificatie van het certificaat, de gebruiker en de wooneenheid. Datum, geldigheid en status.
 • Gegevens wooneenheid (unite)
  Adres, locatie, type woning , type voorgevel, referentie basisakte, kadastraal identificatienummer, oriëntatie gebouw, bouwjaar, details energieverbruik (zie details hieronder). 
 • Ondoorzichtige elementen (opaque_element):
  Vloeren, muren en daken: details renovatie en isolatie. 
 • Doorzichtige elementen (transparent_element)
  Beglazing en deuren: details (type, oppervlakte, …)
 • Openingen (opening)
  Oppervlakte, zonnebescherming, U-waarde, …
 • Verwarmingssysteem (heat_system)
  Boiler, boilercontrole, type opslag, isolatie buizen, type emissie, circulatiepompen, …
 • Verwarmingsgenerator (heat_generator)
  Apparatuur, energie, type boiler, warmtepompen, …
 • Watersysteem (water_system)
  Doel/locatie, apparatuur, energie, details opslag, isolatie circulatie, …
 • Ventilatiesysteem (vent_system) en ventilatieruimte (vent_room)
  Type ventilatiesysteem, ventilatieruimtes, type ventilatie, …
 • Zonnepanelen (pv_system) en zonne-energiesysteem (solar_system)
  Technologie, oppervlakte, oriëntatie, hoek, performantie, …
 • Resultaten voor de wooneenheid (Unite_result)
  Q-waarden van de wooneenheid, waarde, (sub)klasse, …

Inspectie (inspectiedossiers)

Milieu-inspecteur


Leefmilieu Brussel

Inventaris gevelverfraaiïng

De inventaris van de gevelverfraaïng in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels)

Inventaris leegstaande woningen

De inventaris van de leegstaande woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


GOB - Huisvesting Brussel

Inventaris renovatiepremies

De inventaris van de renovatiepremies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels)

Inventaris vaststelling inbreuken bewoonbaarheid

De inventaris van de vastellingen van inbreuken  op de bewoonbaarheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


GOB - Huisvesting Brussel

Inventaris verlaten gebouwen

De inventaris van de verlaten gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels)

Leefmilieuvergunningen

De leefmilieuvergunningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Leefmilieu Brussel

Wie kan een aanvraag indienen via de CSPI?

Kijk na welke bronnen beschikbaar zijn

Voor open data moet u geen aanvraag doen

Wat met persoonsgegevens?

Wat moet u bij de hand hebben als u uw aanvraag doet?

Wat gebeurt er na uw aanvraag?