2 Vérifiez les sources disponibles (Région Flamande)

banner-internalpage-1

Choisissez ci-contre le gouvernement dont vous souhaitez consulter les sources authentiques.

 

Important: pour des demandes ponctuelles, il n'est pas nécessaire d'introduire une demande via la SCIP. Dans ce cas, vous pouvez contacter directement le fournisseur des données.  Vous pouvez toujours poser une question à votre personne de contact à ce sujet.

Energieprestatie van 120.000 nieuwe woningen/appartementen, kantoren of scholen

Energieprestatiecertificaat : een certificaat waarin het resultaat is vermeld van de berekening van de totale energie-efficiëntie van een gebouw, uitgedrukt in één of meer numerieke indicatoren

(Bron: Decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet  Datum 22/12/2006)


Vlaams Energie Agentschap (VEA)


 • Identificatie van het certificaat
  ID, attestnummer, bouwjaar, status certificaat (“Geldig”, “Actief”, …), datum (modificatie, indiening, geldigheid). 
 • Score
  Score, scorekleur. 
 • Ligging
  Adres, kavel, kadastrale ligging, geometrie (coördinatenstelsel, ondergrond)
 • Documenten
  Attesten en foto’s
 • Type EPC-eenheid (EpcEeenheidType)
  EPC bouw, EPC bestaand, EPC renovatie, …
 • Personen
 • Details
 • Aanbevelingen
  Categorie, (sub)type, voorwerp, omschrijving
 • Nieuwe aanbevelingen
  Categorie, Type, (sub)type, huidige situatie, uitvoeringsmethodes (omschrijving, volgorde, prijs), opmerkingen, prioriteiten, volgorde in de energieschaal, energiescore

Energieprestatie van bestaande woongebouwen (615.000 = cijfer tot en met eind december 2013) en publieke gebouwen (8000)

Energieprestatiecertificaat : een certificaat waarin het resultaat is vermeld van de berekening van de totale energie-efficiëntie van een gebouw, uitgedrukt in één of meer numerieke indicatoren 

(Bron: Decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet  Datum 22/12/2006)


Vlaams Energie Agentschap (VEA)

Energieprestaties (isolatie, ventilatie) van 50.000 verbouwde gebouwen of nieuwe gebouwen

Energieprestaties (isolatie, ventilatie) van 50.000 verbouwde gebouwen of nieuwe gebouwen met een andere bestemming dan wonen, kantoor, school of niet-residentiële eenheid.

Energieprestatiecertificaat : een certificaat waarin het resultaat is vermeld van de berekening van de totale energie-efficiëntie van een gebouw, uitgedrukt in één of meer numerieke indicatoren 

(Bron: Decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet  Datum 22/12/2006)


Vlaams Energie Agentschap (VEA)

Grondeninformatieregister

Grondeninformatieregister


Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

Kapmachtigingen

Kapmachtigingen


Departement Leefmilieu natuur en energie (LNE)

Themabestand Recht Van Voorkoop

Qui peut introduire une demande auprès de la scip ?

Vérifiez les sources disponibles

Aucune demande nécessaire pour les données Open

Quid des données personnelles ?

Que faut-il avoir avant l’introduction de la demande ?

Quid après l'introduction de la demande ?